Hamburgsund förprojekt

illsb
I Hamburgsund genomförs hösten 2016 ett samarbete mellan Bildarkivet i Hamburgsund och 5-6 årskurs elever på Hamburgsundsskolan som går ut på att skapa korta filmer och digitala berättelser med utgångspunkt från de skyltar som utgör den av Bildarkivet initierade vandringsleden ”Samhället berättar”.

bildarkivet
Bildarkivet deltar i förprojektet med: Jan-Åke Johansson, Gerhard Borgljung, Lennart Hakeröd, Kjell Olauson och Egon Vidén (m.fl.)

Klassföreståndare för årskurs 6 och 5:Annica Ejdesör och Håkan Elg med Elin Ravnås har ingått ett samarbete med Hembygd 2.0 och Bildarkivet för att låta elever arbeta med filmer som sedan skall visas för publik och genom QR-koder vara en del av skyltarna i det vi kallar ”Samhället berättar 2.0” till sommaren 2017.

Hembygd 2.0 och Bildarkivet har tagit fram utgångsmaterial för filmer om Hamburgsunds historia under Stenhuggarepokens 18-1900-tal och elever och anordnat en Inspirationsdag och 1 startdagar (dubbeltimma) per klass som finansieras av skolan för att sätta igång eleverna. Det är sedan tänkt att lärarna och eleverna skall arbeta vidare med uppgifterna under ett par månader för att sedan få feedback inför en filmvisning som arrangeras av Bildarkivet i Folkets Hus.

Inspirationsdagen hölls 11 november och Startdagarna 14 och 16 november.

En Facebooksida är upprättad för  projektet och där postas händelser och tips till eleverna från undertecknad och Bildarkivet.

Annonser