Projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen vill:

hitta-berattelsen

  • levandegöra lokala historier och kulturarv
    – med film och digitala berättelser
  • stimulera till möten över generationsgränser
  • öka mediekunskap och kvalitetstänk kring innehåll i sociala medier
  • bidra till rikare kulturliv och stärkt integration
  • stärka lokalsamhällets attraktionskraft

Läs mer…

Gå direkt till vår blogg

Annonser